Ticketshop

Accreditaties per evenement

Accreditaties worden uitgereikt op basis van enkele strikte criteria per evenement  
Men dient te voldoen aan enkele criteria om een accreditatie te bekomen.

 • Houders van een officiële door het Ministerie van Binnenlandse Zaken uitgereikte perskaart of een Media Pass RACB Accreditation 2017 hebben per definitie toegang tot Circuit Zolder. Perskaarten uitgereikt door European Press Federation worden niet aanvaard.
 • Journalisten die geen officiële perskaart hebben, maar voorzien zijn van een opdracht van een medium (opdracht uitgeschreven door de hoofdredacteur of een eindredacteur) een aanvraag indienen, worden in aanmerking genomen: erkende audiovisuele media (nationale radio, regionale en nationale tv-zenders - (lokale radio: enkel zendbereik in een perimeter van 20 kilometer rond Circuit Zolder)); printmedia met voldoende oplage (kranten, magazines (general interest of gespecialiseerd), huis-aan-huisbladen); elektronische media in de (auto)sportsector met voldoende unieke bezoekers per maand. 

  Hiervoor dient men een onafhankelijke web-stat te kunnen voorleggen. De organisatie bepaalt autonoom wat onder ‘voldoende’ wordt verstaan, maar volgt hiervoor richtlijnen die gemeenschappelijk door alle organisatoren werden opgesteld.
  Worden in ieder geval uitgesloten: amateurfotografen, medewerkers van websites van piloten of teams, foto-websites, bloggers, story writers, social influencers, ...
 • Fotografen die aangesloten zijn bij een erkende vereniging van beroepsfotografen, en die een beroepsverzekering kunnen voorleggen, voorzien van een opdracht van een medium (opdracht uitgeschreven door de hoofdredacteur of een indredacteur) worden in aanmerking genomen.
 • Journalisten of fotografen die werkzaam zijn voor een persagentschap, weliswaar op voorwaarde dat een opdracht kan voorgelegd worden, worden in aanmerking genomen.
 • Fotografen of persverantwoordelijken die in opdracht van een serie, kampioenschap of organisator werken, komen in aanmerking.
 • Mediakaarten worden enkel uitgereikt aan volwassenen (ouder dan 18 jaar).
 • Er worden slechts 2 accreditaties per medium uitgereikt.

De organisatie behoudt zich het recht om een accreditatie in te houden wanneer misbruik wordt vastgesteld, of wanneer richtlijnen van de organisatie moedwillig niet worden nageleefd.

DE VOLGENDE DOCUMENTEN MOETEN DUS VOORGELEGD WORDEN.

Journalisten en fotografen met een offciële perskaart

 • Een kopie van een perskaart uitgereikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken OF een Media Pass RACB Accreditation 2016
 • Journalisten en fotografen in de hoedanigheid van werknemer moeten een attest van de werkgever voorleggen waarin dekking arbeidsongevallen vermeld is + pers ongevallen
 • Zelfstandige journalisten en fotografen moeten een attest patroonsverzekering 24u/24u of een persoonlijke ongevallen verzekering voorleggen.

 Journalisten zonder officiële perskaart en buitenlandse journalisten

 • Een opdracht van een medium, uitgeschreven door de hoofd- of eindredacteur.
 • Journalisten in de hoedanigheid van werknemer moeten een attest van de werkgever voorleggen waarin dekking arbeidsongevallen vermeld is + pers ongevallen
 • Zelfstandige journalisten moeten een attest patroonsverzekering 24u/24u of een persoonlijke ongevallen verzekering voorleggen.

Fotografen zonder officiële perskaart en buitenlandse journalisten

 • Een kopie van perskaart uitgereikt door een erkende vereniging van beroepsfotografen.
 • Een opdracht van een medium, uitgeschreven door de hoofd- of eindredacteur.
 • Fotografen in de hoedanigheid van werknemer moeten een attest van de werkgever voorleggen waarin dekking arbeidsongevallen vermeld is + pers ongevallen
 • Zelfstandige fotografen moeten een attest patroonsverzekering 24u/24u of een persoonlijke ongevallen verzekering voorleggen.

Websites

 • Een onafhankelijke web-stat.
 • Een opdracht uitgeschreven door de hoofdverantwoordelijke van de website.
 • Journalisten en fotografen in de hoedanigheid van werknemer moeten een attest van de werkgever voorleggen waarin dekking arbeidsongevallen vermeld is + pers ongevallen
 • Zelfstandige journalisten en fotografen moeten een attest patroonsverzekering 24u/24u of een persoonlijke ongevallen verzekering voorleggen.

Indien geen bewijs, zoals hierboven opgesomd, voorgelegd kan worden, is er de mogelijkheid om een persoonlijke ongevallen verzekering per dag af te sluiten voor het bedrag van € 25,00 per dag. Dit kan enkel aan de receptie, gelegen in de Welcome Center.

Waarborgen van deze persoonlijke ongevallenverzekering:
- Overlijden: € 15.000,00 
- Blijvende invaliditeit: € 30.000,00 
- Medische kosten: 1xRIZIV tarief

Aan onvolledige en laattijdige aanvragen wordt geen gevolg gegeven!